Klant-Login

U bent reeds klant bij RESTO bouwspecialiteiten?

Log in om verder te gaan.

 

Login gegevens vergeten? Contacteer ons!

Mail naar info@restobouw.be

Nieuwe bezoeker?

Wenst u graag toegang tot ons uitgebreid assortiment?

Registreer dan uw gegevens om verder te gaan.

 

 

Downloaden catalogus

U wenst toegang tot onze RESTO catalogus? Gelieve hieronder uw gegevens in te vullen.

Een veilige toekomst voor polyurethaanproducten

Nieuwe Europese verordening inzake di-isocyanaten

Op 4 augustus 2020 is in het Publicatieblad van de Europese Unie (2020/1149) een nieuwe beperking op di-isocyanaten gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe EU-verordening is de bescherming van werknemers te verbeteren en de toepassing van best practices op het gebied van gezondheid en veiligheid in de hele EU te waarborgen.

Deze verordening richt zich op sensibilisatie van de luchtwegen en de huid, mogelijk veroorzaakt door di-isocyanaten, welke zich in polyurethanen (PU) kunnen bevinden. Deze verordening is vooral relevant voor industriële en professionele gebruikers van deze producten en zal van kracht worden vanaf 24 augustus 2023.

Verplichte training voor verwerkers van PU producten

Vanaf 24 augustus 2023 moeten professionele en industriële gebruikers opgeleid en gecertificeerd zijn in het veilig omgaan met producten die di-isocyanaten bevatten. Dit geldt voor alle professionele en industriële gebruikers van producten met een totale monomerische di-isocyanaatconcentratie van >0,1%. Het type training is afhankelijk van het risiconiveau van de toepassing. Er zijn drie risiconiveaus (algemeen, gemiddeld en hoog) vastgesteld, voornamelijk gebaseerd op de toxiciteitsrisico's van de geleverde producten en het risico van blootstelling tijdens het gebruik. De training moet ten minste om de vijf jaar worden herhaald.

Wat betekent dit nu concreet?

Vanaf 24 augustus 2023 moet elke professionele gebruiker van PU producten getraind en gecertificeerd zijn alvorens met deze producten te mogen werken.

 

De brancheorganisatie FEICA heeft hiervoor trainingsmateriaal ontwikkeld.

Via onderstaande link kan u deze training volgen.

Door de FEICA-voucher-code te gebruiken is deze online training GRATIS!

 

De voucher-code is FEICA_21_C7

 

De training bestaat uit een filmpje gevolgd door 10 vragen.

Om te slagen moeten 8 van de 10 vragen juist beantwoord worden, waarna u het nodige certificaat ontvangt.

 

Link naar de GRATIS online training!

Gebruik de voucher-code en volg de training gratis!

 

Voucher-code:    FEICA_21_C7